Tennis

Marknadsstrategi

Vi är inte Accenture eller McKinsey. Vi levererar inte biblar med strategiska visdomar. Vi är ett kreativt bollplank med förmåga att ge form åt det som sagts i styrelserummen. En del affärs- och marknadsplaner har det blivit. Likaså framtagning av verksamhetskritiska koncept och rådgivning vid bolagsbildningar och företagsförvärv. I samband med det har vi varit ansvariga för att göra grafiska profiler, visualisera processer och ta fram bild- och visningsmaterial. Vi har en bra metod för att mejsla ut bärande idéer och dokumentera dem.

Egentligen har vi inte valt vår metod för att sälja den, utan för att använda den själva. Vi startar upp alla projekt med en grundlig genomgång av kundens affärsidè, mål och vision. I slutet av processen håller vi en gemensam workshop där varje tanke, hur oslipad eller befängd den än må vara, får ta plats. Målet är ett dokument där vi summerar alla delprojekten och hur de ska genomföras. På så sätt undviker vi missförstånd under produktionstiden. Och med tanke på hur många små moment men stora beslut ett enda projekt kan innehålla, känns det rätt skönt att ha allt på pränt. Vi tror du håller med.