Policies

Upphovsrätt
Copyright © Charles Darwin Development Sweden AB. All rights reserved
Hela denna nätplats inklusive bilder, text och illustrationer är upphovsrättsskyddad och får ej kopieras, distribueras eller på annat sätt dupliceras utan skriftlig tillåtelse från Charles Darwin Development Sweden AB. All olovlig användning av vårt varumärke ”D.”, ”kossan” samt ”Darwin Books” är ett brott mot svensk och europeisk varumärkeslagstiftning och kommer att beivras. Kontakta oss gärna om du behöver viss information eller vill länka till vår webbplats.

Cookies
Cookies är små alfanumeriska textfiler som vi överför till din dators hårddisk via webbläsaren för att underlätta för våra system att känna igen dig och underlätta kommunikationen.

Under Hjälp i verktygsfältet på de flesta webbläsare finner du information om hur du ställer in din dator för att acceptera cookies, hur du får information när du mottar en ny cookie samt hur du blockerar cookies helt och hållet. Cookies ger dig dock möjlighet att utnyttja våra funktioner fullt ut och vi rekommenderar dig därför att acceptera dem.

Personuppgifter
Charles Darwin Development Sweden AB följer mycket noggrant bestämmelserna i Personuppgiftslagen, PUL. Detta innebär att den information du lämnar hos oss inte lämnas till tredje part utan ditt skriftliga medgivande.

Jämställdhet

Vi vill att Darwin ska uppfattas som en attraktiv och trygg arbetsgivare, och kommer alltid att verka för en mångfald och för att ta tillvara medarbetarnas olika erfarenheter och kunskaper. Arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter är därför inte beroende av kön eller ursprung. Detta bibehåller en kreativ och utvecklande arbetsmiljö som ökar förutsättningarna att uppnå ett optimalt resultat.

Miljö
För en designbyrå som Charles Darwin Development Sweden AB är det framförallt två områden där vi kan göra insatser för att sprida ett sunt och modernt miljötänkande: Datorer och transporter. På Charles Darwin Development Sweden AB har vi därför medvetet valt att använda oss av leverantörer som kan garantera att deras produktion och arbetsmetoder är förenliga med de senaste kraven för ISO-certifiering.