Övrigt

De flesta av våra uppdrag handlar om trycksaker eller Internet, men ibland uppstår projekt i projekten som hamnar någonstans mittemellan. Det kan handla om utställningar, annorlunda "fysiska" illustrationsmanér eller pristroféer. Egentligen allt där vi måste söka oss lite utanför våra normala kompetensområden. Det är en utmaning att omsätta idéer och grafik till fysiska föremål.
 
Glenair Krafta Original
Itech Broschyr Hej
Itech Broschyr Hello2
Itech Broschyr Kulisser
Itech Broschyr Trappgubbe
Korus Pris Ovrigt
Lilla Filmpriset Ovrigt