Kundtidningar

Vid produktion av kundtidningar är vi oftast inhyrda för att sätta en viss profil och sedan lämna över till kunden, eller en extern redaktion som vi varit med om att tillsätta. I exemplen här har det arbetssättet använts.
 
Fagelbro1
Fagelbro2
Fagelbro3
Stockholmshemmet2