Modekataloger

Det här är tunga produktioner och det vanliga är att arbetet med en och samma katalog delas upp mellan olika formgivare/byråer. Hos oss sköts samtliga modeprojekt av Cia Blom. I samarbetet med H&M har oftast Herr- och Damblocken och Rocky, samt i något undantagsfall Barn, fallit på hennes lott. Med Ellos har uppläggen varit liknande, men med tillägg för enskilda varumärken som Levi's och Adidas.

Cia hinner under en produktion med att skapa fototema, casta modeller, välja resmål, förhandla priser, ordna mat och uppehälle för alla i projektgruppen under fotodagarna (oftast utomlands), matcha kläder och sortera dessa, ge fotoregi under ett par hårda veckor samt ansvara för att betalningar kommer till rätt personer efter projektet. Efter godkänd layout, som hon också gör, tillkommer att granska provtryck och ställa färger. Man får ju engagera sig lite. Nedan ses utdrag ur de senaste produktionerna.
 
Ellos Sommar2007a
Ellos Sommar2007b
Ellos Host Vinter2006b
Ellos Host Vinter2006
Ellos Host Vinter2006d
Ellos Host Vinter2006a
Ellos Host Vinter2006e
Ellos Host Vinter2006c
H M Var2005
H M Var2005a
H M Var2005b
H M Var2004
H M Var2004a
H M Host2004b
H M Host2004a
H M Sommar2004a
H M Host2004
H M Sommar2004b
H M Var2004b
H M Host2003
H M Host2003a
H M Var2003
H M Var2003a